Blog

Rozhovor pro VŠKK

9. 2. 2022, 14:00

Kromě toho, že v televizi sleduji pouze reklamní bloky, trasu přesunů po Praze přizpůsobuji umístění billboardů s kampaněmi, na jejichž přípravě jsem se podílel, na poštovní schránce mám nálepku „PROSÍME VHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY“ a poslouchám výlučně Radio 1, jsem prý jinak zatím zcela v pořádku.

Dnes pro vás máme rozhovor s Petrem Majerikem. Ačkoliv má Petr vystudovaná práva, je markeťák tělem i duší a své dlouholeté zkušenosti předává studentům v předmětech Tvorba mediální strategie a Mediální trh v ČR. Kromě zkušeností z médií je však i porotcem v několika odborných porotách z oblasti marketingu, jako je například Superbrands či Young Lions. Proč se rozhodl právě pro studium na právnické fakultě? Co obnáší členství v odborné porotě? To vše a mnohem více v dnešním rozhovoru.

Jak jste se dostal k výuce na VŠKK?
Když před šesti lety vznikla na VŠKK myšlenka rozšířit tehdejší obory literární a vizuální tvorby o marketing, oslovilo mě vedení školy s nabídkou podílet se na nastavení obsahu studia marketingu a na vyhledání vhodných odborníků z praxe pro výuku. Po akreditaci nového oboru jsme se domluvili i na externí výuce. A jelikož čas letí rychle, předloni absolvovali školu první marketingoví bakaláři a letos je budou následovat první marketingoví magistři.

Jaká je dle Vás největší výhoda VŠKK?
Jednoznačně úzké propojení s praxí. To se projevuje zejména tím, že ve škole externě vyučuje řada špičkových odborníků z praxe a dále i odbornými stážemi studentů. A to jak v členských agenturách Asociace komunikačních agentur, tak i u mnoha dalších typů subjektů z oblasti marketingových komunikací, ať už se jedná o média, marketingová oddělení zadavatelů reklamy, start-upy, nebo neziskové organizace.

Jsou podle vašich zkušeností studenti VŠKK něčím specifičtí?
Každopádně! Součástí výuky je i seznámení se s osobnostními typologiemi, což je pro studenty do budoucna důležité pro interní komunikaci, i v rámci vztahů s obchodními partnery. Více než stovka studentů marketingu si v uplynulých dvou letech ověřila svůj profil v rámci MBTI typologie, kterou považuji za velmi přínosnou. A výsledky ukázaly, že mezi nimi oproti průměru v rámci celé populace výrazně převažují „tvůrci“, „vizionáři“, „učitelé“ a „architekti“. Naopak třeba „správců“, „strážců“ a „řemeslníků“ je mezi nimi mnohem méně. Celé mi to dává ve vztahu k vyučovaným předmětům velký smysl.

Vyučujete „Mediální trh v ČR“ a „Tvorbu mediální strategie“. Co zde chcete studentům předat jako hlavní?
Mým úkolem v rámci předmětu „Mediální trh v ČR“ je studentům vysvětlit, proč do pro ně zcela neznámých typů médií, jako je televize, tisk, venkovní reklama a rádio, stále směřuje více peněz než na internet. Polemizujeme o tom, zda je tady pořád dost lidí, kteří tato média konzumují a často mají i nadprůměrné příjmy, díky čemuž patří mezi zajímavé cílové skupiny pro reklamní zadavatele. Co se týká předmětu „Tvorba mediální strategie“, probíráme celý proces od zadání kampaně až po její vyhodnocení, s důrazem na mediálně kreativní řešení a na optimalizaci hlavních mediálních parametrů, jako je zásah a jeho frekvence u příslušné cílové skupiny.

Máte vystudovanou právnickou fakultu. Proč jste se nakonec dal na mediální dráhu, a ne na právničinu?
Kromě toho, že v době mého studia u nás neexistovala škola typu VŠKK, zaměřená na marketing, byla jedním z důvodů skutečnost, že právnická fakulta byla jednou z mála škol, kde se neučila matematika, což je pro humanitně zaměřeného studenta dost podstatné. Právě na VŠKK je většina studentů také takových. To ale neznamená, že matematika není krásná věda. Však ne každý má předpoklady a chuť se jí věnovat. Nicméně je třeba zmínit, že i mezi našimi studenty, zejména z oborů Online marketing a komunikace, Marketing Management a od příštího školního roku i Digital Management, je řada takových, které práce s čísly naopak naplňuje.

Litujete někdy?
Určitě ne, protože získané zkušenosti z oblasti práva jsem samozřejmě uplatnil i v reklamě, kde se řeší řada právních záležitostí i smluv, ať už s klienty, médii nebo zaměstnanci.

Změnil vás svět reklamy a plánování médií osobnostně?
Kromě toho, že v televizi sleduji pouze reklamní bloky, trasu přesunů po Praze přizpůsobuji umístění billboardů s kampaněmi, na jejichž přípravě jsem se podílel, na poštovní schránce mám nálepku „PROSÍME VHAZUJTE REKLAMNÍ LETÁKY“ a poslouchám výlučně Radio 1, jsem prý jinak zatím zcela v pořádku.

Máte zkušenosti z řady odborných porot, jako je například Časopis roku, Zlatá pecka, POP Star, Superbrands nebo Young Lions. Přiblížil byste zhruba studentům, co takové členství obnáší?
Každá soutěž má svá specifická pravidla. Ale obecně se snažím studenty přesvědčit, že se kromě dobré příležitosti, jak se jednou za rok se známými z branže dobře najíst a napít na cizí účet, jedná i o výběr nejlepších řešení v rámci posuzovaných kategorií. Pro účastníky soutěže je to zase bezesporu dobrá příležitost poměřit své návrhy s konkurencí.

Co byste vzkázal studentům, kteří by se chtěli kariérně věnovat médiím?
To, co jim říkám vždycky na začátku semestru:

Přeju jim, aby co nejdříve zjistili, co je baví a naplňuje a měli tak stejné štěstí jako já, že jejich budoucí práce pro ně bude zároveň i  největším koníčkem.

Zdroj: VŠKK

Vyučující: JUDr. Petr Majerik - Vysoká škola kreativní komunikace (vskk.cz)

PETR MAJERIK
media coach