Bylo mi ctí být porotcem  MEDIÁLNÍ  sekce letošní "The Young Lions Media Competition", protože oblast plánování a nákupu médií potřebuje mladé talenty, kteří budou umět klientům předkládat funkční mediální strategie.

Pomáhám zadavatelům, agenturám a médiím najít společnou řeč a zvýšit jejich výkonnost.
Více o mně a o tom, co mám za sebou

Služby pro všechny strany mediálního světa

Dvacet pět let jsem pracoval ve vedení společností působících na všech stranách mediálního trhu. Na vlastní kůži jsem zažil problémy a výzvy, kterým jednotlivé subjekty čelí, a umím se na ně podívat očima kterékoli zúčastněné strany. Provedu vás bezpečně a fundovaně labyrintem mediálního plánování a nabídnu vám nezávislý pohled na věc. Poskytuji jak dlouhodobé exkluzivní poradenské projekty šité na míru vašim potřebám, tak i ad hoc poradenství.

Pro agentury

Jste reklamní, PR nebo výzkumná agentura? Rozpočty klientů stagnují a konkurence roste? Naučím vás pracovat s mediálními daty i jejich integrací do vaší každodenní činnosti. Zvýším váš přínos pro zadavatele, zlepším konkurenceschopnost vaší nabídky.

Pro mediální agentury

Doléhá na vás cenová válka? Nedaří se vám monetizovat nadstandardní servis? Pomůžu vám ještě lépe porozumět uvažování zadavatelů i mediálních domů. Zvýším vaši přidanou hodnotu implementací ve světě ověřených nástrojů pro efektivní mediální plánování.

Pro zadavatele

Obtížně se orientujete v rostoucím počtu mediatypů a médií? Nejste si jisti, jak efektivně rozdělit marketingový rozpočet? Pomůžu vám nastavit procesy a metriky. Zaškolím váš tým, aby uměl fundovaně komunikovat s ostatními subjekty na mediálním trhu.

Pro média

Klesají reklamní investice do vašich médií? Přemýšlíte o optimalizaci svého portfolia? Naučím váš obchodní tým myslet a mluvit stejným jazykem, jaký používají zadavatelé a jejich agentury. Pomůžu vám s přípravou nových produktů a s jejich uvedením na trh.

A navíc: Věřím ve všestranně výhodnou kooperaci všech subjektů mediálního spektra,
kde vyhrát nemusí znamenat porazit druhou stranu.

Partnerství: SAYG GmbH

Jsem partnerem marketingové konzultační společnosti SAYG GmbH pro ČR a SR.

QEDmodelling - účinný nástroj k optimalizaci ROI

Software modelQED umožňuje na základě historických dat klienta, která zahrnují zejména marketingové aktivity, cenotvorbu a distribuci, doporučit s využitím generického algoritmu optimální rozdělení marketingového rozpočtu, za účelem splnění stanoveného obchodního plánu. Tento nástroj prediktivního modelování napomáhá určit, které aktivity mají vliv na obchodní výsledky, jak velký tento vliv je a jak konkrétně se podílejí na návratnosti investic.