Blog

Ondřej Štěpánek a výuka na vysokých školách v dobách koronaviru

15. 4. 2020, 9:00

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí  byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
Ve čtrnáctém pokračování odpovídá Ondřej Štěpánek, jednatel Vysoké školy kreativní komunikace (VŠKK).

1) Jak ovlivnila karanténa běžný provoz vysokých škol?

Poté, co byla karanténa vyhlášena, studenti museli přestat chodit prakticky ze dne na den do školy. To znamená, že nemohla pokračovat klasická výuka formou přednášek a seminářů, za osobní účasti vyučujících a studentů.

2) A jak jste na danou situaci zareagovali?

Naší prioritou samozřejmě je umožnit studentům dále studovat, i když ve změněných podmínkách.

Upravili jsme harmonogram výuky a adekvátně posunuli délku jejího trvání v letním semestru tak, aby všichni studenti měli možnost v klidu dostudovat akademický rok 2019-20.

Zavedli jsme on-line výuku přes aplikaci ZOOM, na níž škola promptně zakoupila licence. Cílem je, aby si studenti mohli splnit své studijní povinnosti pokud možno co nejdříve, a v rámci rozvrhu školy tak, jak to bylo původně plánováno. Hned v prvních dnech od uzavření škol se do on-line výuky zapojila většina našich pedagogů, ostatní poskytovali konzultace formou e-mailů a telefonátů.

Postupně se k on-line výuce přidali i ostatní pedagogové, takže dnes 90 % výuky tam, kde je to možné, probíhá on-line formou, ať už přes platformu ZOOM a podobné aplikace, či nahrané přednášky na YouTube kanálu školy.

Speciální důraz je kladen na poslední ročníky, s ohledem na státní závěrečné zkoušky. Posunuli jsme jejich termín, stejně jako termín pro odevzdání bakalářských prací. A všechny konzultace k těmto pracím průběžně probíhají také on-line formou.

Pro zájemce o Dny otevřených dveří jsme zachovali původně plánované termíny, přičemž jsme na YouTube umístili dvě videa. Jedno s vystoupením zástupců jednotlivých oborů, které cílí na potenciální studenty i jejich rodiče, a druhé připravili pro své budoucí spolužáky přímo sami naši studenti.

Úspěšně jsme také uskutečnili v původně plánovaném termínu on-line přijímací pohovory, o které byl k naší radosti velký zájem. Příjemně nás překvapilo, jak zodpovědně se na ně uchazeči připravili. Také po technické stránce vše proběhlo bez problémů.

Na základě těchto pozitivních zkušeností budeme s on-line přijímacími pohovory, i se Dny otevřených dveří i nadále pokračovat v původně stanovených termínech.

3) A jaké nové příležitosti se podle vašeho názoru objeví po skončení mimořádných opatření v oblasti vysokoškolské výuky?

Očekáváme, že některé nově ozkoušené postupy a metody on-line výuky budeme do určité míry využívat i nadále. Třeba při pobytu vyučujícího mimo ČR může přednáška v budoucnu místo její náhrady v jiném čase proběhnout ve standardním termínu přes ZOOM, protože se nám to hodně osvědčilo. Ze zpětné vazby od studentů vyplynulo, že 80 % z nich hodnotí on-line výuku velmi pozitivně.

4) Došlo k nějakým změnám i v marketing školy?

Samozřejmě. Naše školní agentura Kreativní kancl pozměnila obsah i formu komunikace tak, aby pružně reagovala na vzniklou situaci. Většinu rozpočtu jsme momentálně přesunuli na internet, protože aktivity naší cílové skupiny zde v těchto dnech výrazně rostou.

PETR MAJERIK
media coach