Blog

Karel Friml a rozhlasová reklama v dobách koronaviru - II

2. 9. 2020, 9:00

Během karantény způsobené situací kolem C -19 jsem oslovil přední odborníky z byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci. Nyní nastal čas se po několika měsících zamyslet se nad tím, co z jejich očekávání se naplnilo a co je naopak překvapilo. Aktuální stav v oblasti rádiové reklamy hodnotí Karel Friml, ředitel divize národního obchodu RADIOHOUSE a lektor na VŠKK.

Téměř před půl rokem jsme spolu probírali možné dopady koronakrize na oblast rádiové reklamy. Co z vašich očekávání se naplnilo?


Jak to tak bývá, mnohé se podařilo odhadnout správně a jiné nakonec dopadlo zcela jinak, než jsme očekávali. Ve výsledku ovšem skutečně došlo ke změnám jak ve vahách jednotlivých sektorů, tak ve způsobu a obsahu komunikace, i ke změně procesů cenotvorby. Byť ale poslední půlrok vyžadoval zásadní pozornost a úsilí a přinesl lecjaká personální rozhodnutí i finanční ztráty, tak nakonec na něj lze pohlížet poměrně pozitivně. Přinesl nám v oblasti rádiové reklamy prostor hledat nová řešení, akceleroval řadu aktivit, na které dříve nebyl prostor anebo neměly tu správnou prioritu. Mimo to, že se ukázalo, že mít vztah s klientem, resp. prvozadavatelem a znát jeho aktuální potřeby je klíčové, tak se podařilo mnohé posunout právě na straně produktu, který zapadnul do nových klientských preferencí. Tak například jsme vyčlenili čas, který nám na našich čistě on-line rádiích (tedy nikoliv streamech terestrických stanic) v minulosti protekl bez sofistikovanějšího plánování mezi prsty a podařilo se nám spustit jeho audio-programatické on-line plánování a prodej. Je to docela inovativní nejen v českém měřítku, kdy se podařilo svézt se na vlně programatického plánování a využití kreativy v rámci klasického rádia. Tak se daří vhodně k rozhlasovým kampaním přiřadit se stejnou kreativou programatické audio a generovat nové obraty z on-line rozpočtů.

A co nového vás naopak překvapilo?


Největším pozitivním překvapením byla rychlost, s jakou se velká řada zadavatelů chce dostat do "normálních" časů z pohledu jejich cílů. A tomu přizpůsobují i svůj objem komunikace a hledání cest, jak dosáhnout efektivního řešení. Z pohledu méně radostných překvapení to byla opět rychlost, ale tentokrát v souvislosti s akcelerací dlouhodobých potíží řady subjektů na mediálním trhu, jejichž důsledky nám působily a působí řadu komplikací. S tím se do jisté míry pojí i sice méně překvapivý, ale o to méně radostný vývoj cash-flow vs. excelové výsledky. S tím se potýká pochopitelně, a mnohdy druhotně, řada společností. O to víc jsem rád, že jsme součástí silné mediální skupiny, která je ale zároveň velká tak akorát.

Znamenala koronakrize nějaké změny pro vás osobně?


Zásadní profesní změny jsem nezaznamenal, ale stojí za to sdělit, že profesně nejtěžší je motivovat svůj tým i v dobách, kdy se zdá, že je leccos ztraceno. Jsem ale rád, že se mi to snad podařilo. Můj dík patří především kolegům za jejich loajální a systematickou práci, za kterou aktuálně sklízíme ovoce. Mimo to se mi podařilo v uplynulém půlroce posunout některé mimopracovní, ale profesně zajímavé projekty. Zmínil bych přípravu vzniku znaleckého ústavu při Ochranném svazu autorském Gestor, v němž jsem součástí zakládajícího týmu. Dále pak dotažení několika projektových ekonomicko-mediálních expertiz například z oblasti sponzoringu Formule 2, které jsem připravil s prof. akademickým malířem Karlem Míškem, Ph.D. A v neposlední řadě napsání studijní opory k předmětu Teorie a praxe masmédií, který je v akreditaci na Vysoké škole kreativní komunikace.

Jaký očekáváte v oblasti rozhlasové reklamy vývoj v nejbližších měsících?


Je skutečně velmi těžké cokoli predikovat v období, kdy vývoj businessu médií je, jako mnohá jiná odvětví, silně korelován s vývojem aktuální situace ve společnosti. Zdá se ale, že se všichni osobně, profesně, businessově a i jakkoliv jinak musíme s novou situací naučit žít, být dostatečně odpovědní, ale zároveň nikoliv nečinní. Očekávám, že nebližší měsíce nebudou snadné, ale zároveň nebudou znamenat zásadní komunikační propad a že je cílem nás všech točit soukolím ekonomiky dále. Zároveň očekávám, že aktuální situace a dosavadní poučení z jejího vývoje nám dá další nápady a příležitosti a také, že dojde k pročištění trhu, a to jak ve smyslu firemním, tak personálním. Přeji v každém případě všem jak vytrvalost a úspěch, ale především mnoho invence, která je vždy motorem následného růstu, který v každém případě někdy zase přijde.

PETR MAJERIK
media coach