Blog

Jiří Lelek a influencer marketing v dobách koronaviru

11. 5. 2020, 20:00

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí  byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
V devatenáctém pokračování odpovídá Jiří Lelek, New Business Development Manager z Lafluence, on-line platformy propojující inzerenty s influencery.

1) Jakým způsobem ovlivnila aktuální situace oblast influencer marketingu?

Podobně jako asi všude jsme v prvních týdnech nouzového stavu zaznamenali mírný propad počtu zadaných a schválených kampaní ze strany zadavatelů, což bylo vzhledem k vzniklé situaci pochopitelné. 

Z komunikace se zadavateli je zřejmé, že dopady zatím nelze odhadnout a mohou být dle jejich oborů značně rozdílné. Ti šťastnější zažívají druhé Vánoce a nezvládají nápor objednávek - rozvoz nákupů, jídla, domácí wellness a fitness stroje, sportovní fashion a pomůcky, doplňky stravy, produkty na domácí práce a různé koníčky, jako např. fotoknihy, korálky, malování, pečení, vaření i domácí péče o vlasy, nehty a make-up. Více postižené segmenty - gastro, horeca a částečně i retail fashion - pak odkládají své mediální investice na pozdější období. 

Je třeba si uvědomit, že fungujeme jako platforma a obsluhujeme tak téměř celý trh ve všech jeho částech, tzn. velké i malé agentury, zadavatelé větší, menší i mikro.

V posledních dvou týdnech vnímáme obrat a optimismus u většiny našich zadavatelů, nové plány jsou již téměř hotové, nebo se finišují. Postupné uvolňování a návrat do normálu k této situaci jen přispívají.

V Lafluence vnímáme současnou situaci jako šanci pro influencery se etablovat jako běžná součást mediální strategie. Z dosavadních výzkumů sledovanosti různých mediatypů víme, že konzumace online, a tím i sociálních sítí a jejich influencerů, v současnosti dramaticky roste. Doufáme tedy v přesun rozpočtů z OOH médií nebo eventů do influencer marketingu a to hned z několika různých důvodů: rychlosti komunikace, cílové skupiny, autenticity, kvalitního obsahu apod. 

 

2) Ovlivňují uvedené změny nějakým způsobem váš přístup k obchodu a marketingu na nejbližší období?

 

Přechodné období jsme interně využili k podrobné analýze našich zadavatelů, která nám v budoucnu usnadní přesnější cílení a definování jejich potřeb. V počátcích nouzového stavu jsme se pokoušeli vyhledat a oslovit potenciální nové zadavatele právě v segmentech, které nejsou současnou situací tak postiženy, nebo ty, pro které to může být příležitost k posílení povědomí o jejich produktu nebo značce.   

Dlouhodobě se snažíme vzdělávat potenciální i současné zadavatele v tom, proč a jak influencery do komunikace efektivně zapojit. Změny mediálních plánů a přesuny mediálních investic vnímáme převážně jako šanci a příležitost, jak etablovat influencer marketing do mediálního mixu i u méně zkušených zadavatelů. Myslíme si, že celospolečenská poptávka a zaměření na digitalizaci a online tento trend jen akceleruje.

Právě tato činnost nám v posledním období přináší ovoce v podobě řádově větších rozpočtů i kampaní od velkých lokálních i mezinárodních zadavatelů. Takže i když nám v posledním období poklesl měsíční počet kampaní na tržišti, celková suma i průměrné rozpočty jednotlivých kampaní stále rostou. 

Dočasné zpomalení tempa, ale i vyčkávání, co se stane s rozpočty ze strany menších SME zadavatelů, nám poskytlo trochu času detailně probrat již realizované spolupráce a podrobně naplánovat nové kampaně ve druhém pololetí.  

 

3) Jakým způsobem jste musel vy osobně změnit způsob komunikace a fungování ve vztahu k vašim kolegům a obchodním partnerům?

 

Lafluence je technologická společnost, a proto máme již od počátku našeho fungování veškeré interní i externí procesy plně digitalizovány a tým běžně pracuje z různých míst světa. Z tohoto pohledu to tedy pro nás nebyla tak velká změna. Avšak velmi příjemná změna byla v podobě rychlého přechodu na online nástroje komunikace u některých našich zadavatelů. Je jasné, že současná situace jen urychlí přechod, ale i poptávku celé společnosti na on-line / remote styl fungování. 

Na druhou stranu je třeba říct, že mně osobně lidský kontakt chybí a považuji osobní setkávání za důležitou součást výměny informací a obchodu obecně.

Celkově si tedy myslím, že z pohledu technologie nemá současná situace na fungování Lafluence žádný vliv. Drobnou změnu možná můžeme pozorovat z pohledu influencera, který pravděpodobně zaznamenal menší poptávku, která se projevuje nižším počtem otevřených kampaní.

 

4) Jaké máte s Lafluence plány do budoucna?

 

V Lafluence máme právě nového CTO, který nám pomůže dostat naší platformu na další level. Dokončit a vyladit mobilní aplikaci, přidat management a plánovací funkce pro zadavatele. Uvažujeme o monitoringu komentářů a jejich sentimentu ve vztahu ke značce.

Celkově plánujeme Lafluence opět posunout k našemu hlavnímu cíli: Být technologickou jedničkou, která výrazně usnadní celý proces spolupráce mezi zadavatelem a influencerem.

PETR MAJERIK
media coach