Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? Tip č. 12: Na kvalitě záleží

26. 6. 2022, 11:11

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

Při plánování mediálních kampaní obvykle pracujeme s GRP´s (kumulovaným počtem procent oslovených naší kampaní ze základní/nákupní cílové skupiny - třeba Všichni 18+) a TRP´s (kumulovaným počtem procent oslovených z naší specifické mediální cílové skupiny, která je ve valné většině případů podmnožinou základní/nákupní CS – třeba Muži 25+).

V době před celosvětovou finanční krizí, která vypukla v roce 2008, se řada zadavatelů reklamy začala od kvantity přesouvat ke kvalitě. Hlavní už nebylo pouze maximalizovat počet GRP´s, zásah a frekvenci, ale také oslovit naší cílovou skupinu pokud možno co nejvíc smysluplně a „kvalitně“.

Z tohoto důvodu řada velkých inzerentů zejména z oblasti FMCG pracovala s novým pojmem QRP´s (Quality Rating Point). Tento pojem neměl sjednocenou definici, ale obecně šlo o to snažit se vždy dosáhnout v rámci připravovaných mediálních kampaní určitých kvalitativních parametrů navíc. Může se jednat třeba o speciální pozici naší inzerce bez ceníkového příplatku (tiskový inzerát naproti redakční straně, TV nebo rádiový spot na speciální pozici – první nebo poslední v reklamním bloku apod.), osvětlený billboard (zejména v zimním období) nebo o hodnotný bonusový prostor navíc zdarma.

Modelový příklad:

Pokud se u TV kampaně s objemem 500 GRP´s podařilo získat u jednoho sta z nich umístění na první pozici v reklamním bloku (která je obvykle brána jako prestižnější) bez ceníkového příplatku, můžeme to ocenit předem odsouhlaseným indexem „kvality“ - třeba 110.

Celkový počet QRP´s pak dosáhl úrovně 510 QRP´s.

S příchodem globální finanční krize od těchto trendů většina zadavatelů upustila a s termínem QRP´s se už tolik nesetkáváme. Větší důraz začal být opět kladen na kvantitativní parametry, z brandových kampaní se přešlo více na produktové, zkrátka krátkodobější cíle se většinou staly důležitějšími než ty dlouhodobější, což jen umocnilo období lockdownů během epidemie C-19.

Bude zajímavé sledovat, jak se tato oblast vyvine dále.

Dovětek: Pokud se Vám bude pojem QRP´s špatně pamatovat, využijte mnemotechnickou pomůcku využívající etalonu kvality z juda Lukáše Krpálka a plánujte na „QRPálkY“.

Foto: Petr Majerik (z nástěnky v městysi Davle)

PETR MAJERIK
media coach