Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? REKAPITULACE TIPŮ č. 31 až 40

6. 4. 2024, 12:00

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

Dnes si zrekapitulujeme čtvrtou desítku TIPŮ z cyklu "Jak efektivně na mediální kampaň":

 

31) Pokud si klient vybírá novou mediální agenturu, má možnost se jít podívat do jejích prostor, nebo ji pozvat do svých kanceláří. Určitě je lepší navštívit případného budoucího obchodního partnera. Naskytne se nám tak možnost poznat jeho firemní kulturu. Příklad: Jednou prý o vítězi při shodném počtu bodů rozhodla výborná káva u jednoho z účastníků.

32) OOH se nehodí pro komunikaci delších reklamních sdělení. Ale jednu z mála výjimek představují rámečky v metruPříklad: Desítky minut stojíme během dopravní špičky v sevření ostatních spolucestujících, prakticky bez možnosti se pohnout. Lačně hltáme každé slovo na nejbližším reklamním rámečku a text si pročítáme znovu a znovu, abychom alespoň na chvíli zapomněli na naši nekomfortní situaci:).

33) Při důležitých schůzkách a prezentacích je vhodné se připravit i na nepravděpodobné situace, jako je selhání techniky. Příklad: Při výpadku elektřiny nás může zachránit vytištěná prezentace.

34) Některé billboardy nám odkrývají reklamní motiv postupně jak se k nim přibližujeme. Jedná se o efekt podobný roztahování opony ("Oponové billboardy") Příklad: Zejména u dlouhodobých pronájmů je v takovém případě výhodnější, aby logo inzerenta bylo adekvátně umístěno.

35) Dostaňte OOH zdarma na sociální sítě. Příklad: Vtipný motiv na nosiči venkovní reklamy budou kolemjdoucí bezplatně šířit na sociálních sítích.

36) Míra zaujetí českých turistů ke sdělení v jejich rodném jazyce bude v zahraničí pravděpodobně ještě vyšší, než doma. Příklad: V přímořských oblastech může český inzerent využít během období prázdnin venkovní reklamu v sítích plážových převlékáren.

37) Při pracovní schůzce ve veřejném prostoru je lepší dbát na diskrétnost.  Příklad: V kavárně se stolky blízko sebe může někdo z konkurence vyslechnout vaše plány do budoucna.

38) Díky ekonometrickému modelování mohou naše kampaně doručit lepší výsledky. Příklad: Přidaná hodnota při využití ekonometrického modelování dosahuje úrovně 10 až 15 % z rozpočtu.

39) Efekt outdoorové kampaně umocní výběr míst, kde je řidič nucen zpomalit nebo zastavit. Příklad: Jde o světelné křižovatky, železniční přejezdy, přechody pro chodce, místa častých dopravních zácp apod.

40) Kampaně načasované do období novoročních předsevzetí bývají cenově výhodné. Příklad: Mediální prostor je v posledním týdnu roku i v lednu výrazně levnější než ve vánočním období.

Na prvních třech místech v počtu zhlédnutí se umístily příspěvky:

  1. TIP č. 38: Rychlejší než F1
  2. TIP č. 39: Šlápnutí na brzdu
  3. TIP č. 34: Opanujte OPONOVÉ billboardy

POKUD JSTE DOČETLI AŽ SEM A BAVÍ VÁS MÉ PŘÍSPĚVKY Z OBLASTI PLÁNOVÁNÍ MÉDIÍ, MŮŽETE MĚ POZVAT NA KÁVU, ABYCH PŘI JEJICH VYMÝŠLENÍ A PSANÍ NEUSNUL😊:

Petr Majerik is Blog o PLÁNOVÁNÍ MÉDIÍ (buymeacoffee.com)

Foto: Petr Majerik; vizuál AnFas

PETR MAJERIK
media coach