Blog

Zpátky ke kořenům

21. 3. 2016, 10:14

Velká většina kampaní je standardní. Nejsou špatné, ale chybí jim to základní: nosná myšlenka, propojující synergicky jednotlivé složky kampaně, ať už se jedná o kreativitu nebo unikátní mediální řešení.

Každý den čelíme stovkám reklamních sdělení, počínaje ranní konzumací rádia nebo internetu, sledováním bilboardů, četbou tisku a aktivitami na sociálních sítí a mobilech cestou do práce nebo z práce, či večerním sledováním televize konče.

Přesto je obtížné si vybavit větší množství kampaní, které nás v uplynulém období něčím výjimečným zaujaly a zapsaly se nám tak hlouběji do paměti.

Co je toho příčinou?

Velká většina kampaní je totiž standardní. Nejsou špatné, ale chybí jim to základní: nosná myšlenka, propojující synergicky jednotlivé složky kampaně, ať už se jedná o kreativitu nebo unikátní mediální řešení. Příčina tohoto stavu může spočívat už v samém počátku procesu tvorby reklamní kampaně, to znamená v nedostatečné péči věnované přípravě zadání kampaně. Pokud se bude z devadesáti procent jednat o zkopírování loňského briefu, který navíc bude agentuře zaslán pouze v písemné podobě, ani výstup s návrhem kampaně nebude zřejmě ničím mimořádný.

Jaké je řešení tohoto stavu?

Základem je přistoupit k zadání proaktivně a pokud možno se ještě v průběhu jeho tvorby setkat s jednotlivými subjekty, reklamní, PR a mediální agenturou, na společné schůzce. Vhodnou formou je například brainstorming, který obvykle podporuje generování nových nápadů. Navíc lépe zapojí jednotlivé týmy do celého procesu, což je základním předpokladem nalezení kvalitního řešení pro splnění zadaných komunikačních a mediálních cílů.

Než došlo k rozpadu klasických full-service reklamních agentur na více subjektů, byla podobná setkání zástupců jednotlivých oddělení v rámci firmy poměrně běžnou záležitostí. Postupný tlak na specializaci, který vedl k vytváření samostatných mediálních a posléze on-line agentur, tyto postupy poněkud zkomplikoval.

Mám pocit, že je v zájmu všech zúčastněných stran, vrátit se v tomto ohledu ke kořenům.

Publikováno v MSM, 21. 3. 2016

PETR MAJERIK
media coach