Blog

Tomáš Rosák a stavebnictví v dobách koronaviru

21. 4. 2020, 9:00

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí  byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
V šestnáctém pokračování odpovídá Tomáš Rosák, Generální ředitel Saint Gobain Česká republika a východní Evropa.

1) Jakým způsobem ovlivnila aktuální situace segment stavebnictví a stavebních materiálů?

Tato pandemie způsobuje zcela novou situaci na všech trzích a opravdu není snadné předvídat, co se stane. Zcela jistě ale dojde ke změně priorit u mnoha rodin – spotřební chování se změní i díky přetrvávajícím omezením,  stejně tak jako nákupní zvyky. Je evidentní, že e-shopy skokově narostou a zavedou se jako standardní prodejní kanál i do oblastí, kde dříve byly jen okrajově. Tedy pokles určitě přijde v mnoha sektorech, na druhou stranu budou zcela jistě i oblasti ekonomiky, které překvapivě porostou. Neodvážím se nyní odhadnout, jak velké a jak trvalé změny dnešní situace přinese – přesto již dnes cítím, že propad bude u těch ekonomických subjektů, které ztratily svou flexibilitu a nedokážou se přizpůsobit nové situaci. Sám si netroufám odhadovat případný pokles našeho odvětví. Budu rád pokud by se naplnily odhady stavebních firem, které v aktuálním výzkumu CEEC Research očekávají pokles v průměru o 20 %.   

Stavebnictví se na rozdíl od některých jiných odvětví nezastavilo. Většina projektů a staveb pokračuje. Z pohledu největšího výrobce stavebních materiálů v České republice musím velmi pozitivně hodnotit rozhodnutí vlády ponechat otevřené prodejny stavebnin. To je dnes klíčové, bez nich by totiž nebylo možné stavební trh zásobovat materiálem.  Provozovatelé stavebnin, stejně jako my, reagovali na šíření koronavirové epidemie velmi rychle, zodpovědně a včas.  V pozemním stavitelství, které je naším hlavním cílovým trhem, jsou samozřejmě důležité nové stavby, jak rezidenční tak nerezidenční, nejpodstatnější je ale oblast rekonstrukcí a údržby nemovitostí. Pevně věřím, že do údržby a rekonstrukcí budou lidé stále investovat a tato oblast bude dál motorem stavební výroby. Nadále však bude limitující dostatek řemeslníků. Je možné, a budu za to velmi rád, pokud se po skončení současné krize do stavebnictví vrátí pracovníci, kteří jej opustili po krizi v roce 2008.   

Nedostatek pracovníků je aktuálně asi nejpalčivější problém ve stavebnictví. Setkávám se také v některých médiích s informacemi o nedostatku stavebních materiálů, které ale nejsou na místě. Může se to týkat velmi úzkého sortimentu, jako jsou třeba italské obklady. Základních materiálů však bude na trhu stále dostatek. Nás se odliv zaměstnanců naštěstí nedotkl, máme věrné a loajální pracovníky, proto bych rád touto cestou  výslovně poděkoval těm, kteří i nadále osobně zachovávají kontinuitu výroby a jsou přítomní v závodech, u výrobních zařízení, v kancelářích, zabezpečují logistiku, objednávky a servis pro zákazníky. Jejich nasazení je obdivuhodné.

 

2) Ovlivňují uvedené změny nějakým způsobem váš přístup k obchodu a marketingu na nejbližší období?

Naše marketingová oddělení pracují na svých projektech bez ohledu na situaci. Na prvním místě musíme nadále pomáhat distributorům v prodeji, tedy stále se věnujeme přípravě prodejních akcí, instore marketingu, podpoře v místě prodeje. Na druhou stranu musíme informace k našim zákazníkům dostat zejména digitální cestou, v tom ale stávající situace jenom podpořila naše plány. Digitální prostředí se stalo hlavním komunikačním kanálem a prostorem pro podporu prodeje již před několika lety. Aktuálně využíváme velmi efektivně všech nástrojů pro řízenou komunikaci, které digitální svět nabízí. Samozřejmostí jsou naprosto skvěle optimalizované weby, kdy neustále děláme SEO a UX analýzy. Máme velmi propracovaný systém výkonnostních kampaní, kdy máme nastavené velmi konkrétní a tvrdá KPI, měříme konverze, CPA nikoliv jen CRT nebo dokonce počty návštěvníků, to nás vlastně ani nezajímá. S tak širokým portfoliem webů mnoha značek je také remarketing doslova povinností, v tom umíme dělat doslova divy.   

Naprostou samozřejmostí je komunikace na sociálních sítích. V současné době se tak soustředíme ještě mnohem více na vytváření vhodného obsahu pro naše zákazníky, ať už se jedná o koncové zákazníky nebo projektanty. Máme mnoho článků, referenčních staveb a videa s návody a radami pro hobby zákazníky nebo na druhou stranu děláme vysoce odborná školení pro projektanty, která vysíláme live na youtube kanálu téměř každý týden. Sledovanost je v řádech tisíců.  

Máme také velmi propracovaný systém řízení vztahu se všemi typy zákazníků a dokážeme dobře cílit až na úroveň privátního  investora. Tedy jakákoliv akce našich potenciálních zákazníků v digitálním prostředí (ať už se jedná o přímou poptávku, dotaz, vyplněný dotazník, registraci, shlédnutí videa, stažení ceníků nebo vyplnění přihlášky na školení) končí v našem zákaznickém oddělení, které dokáže na takovou akci reagovat v řádech  minut. To je stěžejní, naším cílem je totiž minimalizovat nutnost pátrat po informacích na straně našeho zákazníka, chceme mu poskytnout aktivně všechny informace, které potřebuje na  „první dobrou" a ideálně hned.  Digitální prostředí a všechny data, která poskytuje nám to umožňuje. Trvalo ale nějaký čas tohle se naučit. Myslím, že jsme to zvládli, navíc vše děláme inhouse, bez reklamních a digitálních agentur.

Tedy v zásadě se změnil pouze způsob práce, kdy marketéři musí pracovat z domova a omezila se možnost jejich přímého kontaktu.

 

3)  Jakým způsobem jste musel vy osobně změnit způsob komunikace a fungování ve vztahu k vašim kolegům a obchodním partnerům?

Naše IT oddělení mi nainstalovala Microsoft 360, oblíbil jsme si zejména nástroj Teams, to je teď moje kancelář i zasedačka.   

     

4) Jak aktuálně fungujete - dodáváte materiály, vyrábíte naplno, máte stejné odbyty, nebo Vás aktuální pandemie zasáhla? Jak?

Veškeré závody Saint-Gobain v ČR a na Slovensku vyrábí a dodávají stavební materiály zákazníkům více méně v plánovaném objemu. Pandemie nás pochopitelně zasáhla, ale naštěstí  nikoliv z pohledu možnosti dále vyrábět. Museli jsme samozřejmě přijmout mnohá opatření, abychom zajistili kontinuitu výroby a ochránili naše lidi. V tomto ohledu jsme byli opravdu velmi předvídaví, první opatření jsme zavedli již začátkem února, tedy dávno před tím, než je začali zavádět vlády všech zemí v Evropské unii. Mnohým se náš postup zdál zprvu příliš tvrdý a unáhlený, dnes se však potvrzuje, že jsme udělali správná rozhodnutí.

PETR MAJERIK
media coach