Blog

Petra Průšová a příležitosti marketingových výzkumů v dobách koronaviru

24. 3. 2020, 7:37

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
Ve druhém díle odpovídá Petra Průšová, odbornice na marketingové výzkumy, CEO pro CEE Kantar Insight.

1) Jakým způsobem postihla aktuální situace oblast Marketingových výzkumů?
První, jak bylo třeba reagovat, bylo zastavení všech Face to face metod sběru dat. Tedy osobní dotazování tazatelů a kvalitativní výzkum a jejich převedení na online. To se podařilo velice rychle, zejména díky tomu, že hlavně v kvalitě již online komunity, i online skupinové či individuální rozhovory již byly využívány a technologie byly předem odzkoušené. Šlo tedy spíše o změnu metody a rychlost, která zde byla (a je) zásadní. Další změny se týkají organizace telefonního dotazování, které probíhá, ale v jiném režimu tak, aby bylo v prvé řadě zajištěno bezpečí a zdraví všech zúčastněných. A v neposlední řadě se vyrojila nová témata, která marketéry i veřejnost zajímají... Jak lidé na situaci reagují. V současné době celá řada firem i zvažuje, jak se přizpůsobit novým podmínkám, nakolik je jejich komunikace v dnešní relevantní... Samozřejmě se liší i firma od firmy, kategorie od kategorie, některé jsou dotčeny více, pro jiné je to i příležitost a zažívají boom. V tom jim výzkum může být užitečný a přinést relevantní, unikátní informace.

 

2) Jaké příležitosti se podle vašeho názoru objeví po skončení mimořádných opatření v oblasti Marketingových výzkumů?

 Objevují se nová témata, která marketéry i veřejnost zajímají, která souvisejí s tím, jak lidé na situaci reagují. V současné době celá řada firem i zvažuje, jak se přizpůsobit novým podmínkám, nakolik je jejich komunikace v dnešní době relevantní... Samozřejmě se liší i firma od firmy, kategorie od kategorie, některé jsou dotčeny více, pro jiné je to i příležitost a zažívají boom. V tom jim výzkum může být užitečný a přinést relevantní, unikátní informace.

 

3) Jakým způsobem jste musela vy osobně změnit způsob komunikace a fungování ve vztahu k vašim obchodním partnerům?

My jsme zavedli plný home office ještě před nařízeními vlády, neboť jsme měli pozitivní případ v rodině zaměstnance, tak aby bezpečnost lidí ve firmě i našich klientů byla maximálně zabezpečena. Vedlo to ke skokové změně všech technologií, které jsme již využívali, ale teď se staly nezbytné pro všechny. Já osobně považuji za důležité lidi neustále informovat, více než jindy, co se ve firmě děje, co od nich čekáme a co děláme...V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost i specifikům práce z domova, psychologická a socializační stránka je také extrémně důležitá a nejde tento aspekt podceňovat.  
To se týká i našich spolupracovníků jako jsou tazatelé, operátoři CATI centra, apod. Ke klientům je třeba se chovat proaktivně a zároveň chápat jejich situaci a být jim partnerem, nabízet řešení. Hodně velký důraz klademe i na sdílení a zprostředkování zkušeností ze světa - co se ukazuje jako poučení ze zemí jako je Čína, či Itálie, co se z jejich zkušeností můžeme naučit.
Dobrá zpráva pro marketéry je, že respondenti na online reagují nezvykle dobře, zlepšila se jejich odezva a ochota odpovídat.  

4) Co dalšího považujete pro váš segment za relevantní?

Myslím, že některé trendy, které jsme pozorovali již "v době před", se nyní ukazují jako velmi relevantní - analýza a zahrnutí i dalších nevýzkumných zdrojů dat, rychlost v doručení poznatků, být blízko zákazníkům a chápat, co je pro klienty tady a teď důležité.  

PETR MAJERIK
media coach