Blog

MEDIÁLNÍ KVÍZ (II): Dokážete vypočítat afinitu "průměrné" rodiny?

3. 11. 2022, 14:00

Cílem mediálního kvízu je podívat se na problematiku plánování médií z netradičních úhlů pohledu a přiblížit ji tak i lidem mimo tuto branži.

Jedním z frekventovaných mediálních pojmů je AFINITA. Vyjadřuje vhodnost mediálního prostředí pro konkrétní cílovou skupinu.

Podrobněji se jí bude věnovat jeden z budoucích TIPŮ JAK EFEKTIVNĚ NA MEDIÁLNÍ KAMPAŇ.

ZKUSTE SI VYPOČÍTAT AFINITU V RÁMCI "PRŮMĚRNÉ" RODINY:

Základní cílová skupina jsou všichni čtyři členové rodiny - maminka, tatínek a dvě děti tvoří dohromady 100 %, tedy 100 GRP´s.

Naše specifická cílová skupina kterou chceme kampaní oslovit jsou obě dvě děti, které spolu dohromady představují 100 TRP´s.

Jaká je afinita našeho TV spotu, na který se dívají obě děti a žádný z rodičů???

Správná odpověď je: 2,0

Postup výpočtu:

Sledovanost naší cílovou skupinou (100 TRP´s - spot před pohádkou viděly obě děti) : sledovaností základní cílové skupiny (50 GRP´s - spot viděly jen 2 členové CS z celkových 4 (obě děti), rodiče využili tento moment k příjemnějším činnostem) = 2,0.

Afinitu vyšší než jedna považujeme obvykle za dobrou. I zde však platí výjimky a o tom bude pojednávat i jeden z budoucích TIPŮ JAK EFEKTIVNĚ NA MEDIÁLNÍ KAMPAŇ.

 

 

PETR MAJERIK
media coach