Blog

Jiří Vítek a příležitosti mediálních výzkumů v dobách koronaviru

25. 3. 2020, 7:30

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
Ve třetím pokračování odpovídá Jiří Vítek, odborník na mediální výzkumy, CEO, RVT Integral.

1) Jakým způsobem postihla aktuální situace oblast mediálních výzkumů? 

Standardní mediální výzkumy jsou dlouhodobé projekty, které nejsou nyní v žádném aktuálním ohrožení. Díky očekávánému propadu ekonomiky se ovšem na některé z nich budou hůře z trhu skládat peníze. Větší zájem pozoruji o vyhodnocování efektivity kampaní. Ti marketéři, kteří zažili recesi v roce 2009 vědí, že musí být připraveni hájit smysluplnost svých marketingových rozpočtů.

2) Jaké příležitosti se podle vašeho názoru objeví po skončení mimořádných opatření v oblasti mediálních výzkumů? 

Hlavní příležitost v oblasti mediálních výzkumů a využití digitálních dat bude potřeba firem a jejich marketingových oddělení vynakládat finance na komunikaci maximálně efektivně. A to nejen z hlediska dosažených prodejů, ale hlavně ekonomické návratnosti vložených prostředků. V kurzu proto bude holistické propojení ekonometrie a digitální analytiky.

3) Jakým způsobem jste musel vy osobně změnit způsob komunikace a fungování ve vztahu k vašim obchodním partnerům? 

Všichni si rychle zvykáme na videokonference. Ovšem společný obchodní oběd či večeři to nenahradí 😊.

PETR MAJERIK
media coach