Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? Tip č. 3 : Mediální kreativita

18. 4. 2022, 8:00

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

S postupující digitalizací a růstem významu reklamy na internetu se čím dál tím častěji setkáváme s diskuzemi o smysluplném využití tradičních klasických médií. Jedná se jak o tisková média, tak i o televizi, rozhlas a venkovní reklamu. Jedním z východisek, jak uvedené „tradiční“ typy médií mohou obhájit svou pozici na trhu, je jejich netradiční inovativní využití. V této souvislosti hovoříme o tzv. MEDIÁLNÍ KREATIVITĚ. Tento koncept ideálně zapadá do nejnovějších požadavků reklamních zadavatelů: zasáhnout cílovou skupinu neotřelým způsobem a pokud možno v prostředí, kde se přirozeně vyskytuje.

Za mediální kreativitu v užším slova smyslu považujeme nový nápad, jak netradičně využít tradiční média. Nápad musí svou ojedinělostí okamžitě zaujmout naší cílovou skupinu. Často díky tomu zcela přirozeně generuje PR. Určitou slabinou je, že opakováním daného postupu zpravidla klesá jeho účinek.

   Před několika lety jsme těsně před Velikonocemi finalizovali návrh mediální strategii řetězce ALBERT pro následující období. Když jsem odjížděl z koordinační schůzky, upoutalo mě zajímavé "velikonoční" řešení závor na parkovišti před nákupním centrem. Dodnes netuším, jestli to byl nápad někoho z ALBERTA, nebo případně z nákupního centra, ale tato realizace mě pobavila a ocenil jsem, že někdo udělal pro své zákazníky něco navíc!

Někdy i takovéto zdánlivé drobnosti v podobě vtipných mediálně kreativních řešení mohou napomoci zákaznické loajalitě.

 

 

Foto: Petr Majerik

PETR MAJERIK
media coach