Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? Tip č. 28: ATYPICKOU DISPOZICI umocněte řešením NA MÍRU

1. 5. 2023, 8:08

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

Pokud ve své mediální komunikaci využíváme i ad hoc atypická řešení, je vhodné jim podle daných možností na míru přizpůsobit i výslednou podobu naší komunikace. A to jak po obsahové, tak i po formální stránce.

 

Nejčastěji se s takovými situacemi setkáváme v oblasti venkovní reklamy. Zejména pokud se její nosiče nacházejí na specifických místech, jako jsou třeba plachty na štítech domů, kdy každá dispozice je svým způsobem unikát.

Ale může se jednat i o další typy médií. V televizi jde třeba o na míru ušité využití Product Placementu.

 

Příklady z praxe:

U reklamních plachet na štítech domů část nájemníků nemusí souhlasit se zakrytím svých oken. Ta pak „narušují“ výslednou podobu vizuálu.

V některých případech by ale určitě bylo možné tuto nevýhodu využít v náš prospěch.

Třeba dispozici se dvěma nezakrytými okny na přiložené fotografii by mohl využít ke vtipné komunikaci výrobce brýlí nebo očních čoček, o výrobcích oken ani nemluvě.

 

Foto: Petr Majerik

PETR MAJERIK
media coach