Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? Tip č. 13: ZÁKAZNÍK si zaslouží PRAVDU

2. 8. 2022, 11:11

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

Ačkoliv obsah reklamního sdělení není obvykle náplní činností spojených s plánováním médií, i v této oblasti můžeme najít určité synergie.

Může se jednat třeba o navigační systémy v oblasti venkovní reklamy, jejichž cílem je upozornit kolemjdoucí na blízkost naší prodejny. Jejich součástí bývá často vzdálenost od příslušné plochy k místu prodeje. A tu může podle mých zkušeností dodat samotný zadavatel, případně kreativní agentura v rámci návrhu vizuálu, ale třeba i plánovač médií ve spolupráci s vlastníkem daného panelu při jeho výběru a objednávání.

Když jsem si kdysi všiml dvou ploch formátu „lamp poster“ na stejném sloupu s osvětlením, které obě udávaly vzdálenost do svých bezprostředně sousedících provozoven, zarazilo mě, že se na nich uvedené vzdálenosti diametrálně lišily.

Občas jsem si pak při vhodné příležitosti vzdálenost uvedenou na navigaci porovnal s údaji na displeji mého auta. A skutečně, v řadě případů se deklarovaná i reálná vzdálenost poměrně razantně lišily. A to tak, že deklarovaná vzdálenost byla většinou kratší než ta skutečná. Nemám teď na mysli zaokrouhlení (ideálně směrem nahoru) nebo odchylky v řádu jednotek procent, ale opravdu větší rozdíly. Dejme tomu že při jízdě autem nám ani ty tolik nevadí, ale pro pěšího může být kilometr navíc už znát.

Proto si i takováto zdánlivá drobnost zaslouží, aby jí byla věnována náležitá pozornost už ve fázi přípravy navigačního systému a uvedené vzdálenosti odpovídaly realitě. V opačném případě se může zákazník cítit jako podvedený. A zákazník si vždy zaslouží pravdivé informace!

 

Na problematiku navigací jsem si vzpomněl při čekání na křižovatce ulic Bělocerkevská a 28. pluku na Praze 10, kde jsem viděl billboard na nedalekou prodejnu Kauflandu. Potěšilo mě, že údaje na displeji mého auta i z aplikace mapy.cz odpovídaly zcela přesně vzdálenosti uvedené na billboardu! Cíleně jsem pak přeměřil ještě tři další namátkou vybrané navigační panely od dalších společností, a i tam bylo vše v pořádku. Snad se tedy záměrné nebo nedopatřením způsobené „zkracování“ pomalu stává minulostí.

Foto: Petr Majerik

PETR MAJERIK
media coach