Blog

I S MALÝM KAŠPÁRKEM SE DAJÍ DĚLAT EFEKTIVNÍ KAMPANĚ V MÉDIÍCH

22. 5. 2023, 9:09

Na květnovém setkání UOL Klubu jsme s jeho členy u kulatého stolu probírali možnosti, jak se dají uskutečnit smysluplné kampaně v médiích i s menšími rozpočty.

V případě, že máme na reklamní kampaň omezené finanční prostředky, můžeme využít některé specifické postupy. V rámci diskuze jsme se věnovali například následujícím:

 

1) Cílené oslovení primární cílové skupiny.

Příklady: TV spoty prodejce hraček u pohádek. TV spoty pro cílovou skupinu "Muži" u sportovních pořadů.

2) Důraz na vybrané regiony, ne na celou ČR.

Příklady: Regionální rádia a deníky, billboardy a regionálně zacílená online reklama.

3) Využití menších/levnějších inzertních formátů.

Příklady: 10 s TV a rádiové spoty, ¼ tisková inzerce, billboard místo bigboardu.

4) Využití levnějšího reklamního prostoru.

Příklady: Off Prime (méně sledovaná denní pásma v TV), tematické televize.

5) Nákup reklamního prostoru ve speciálním režimu.

Příklad: „Last-minute“ nabídky.

6) Zkrácení délky kampaní.

Příklad: Místo celého měsíce 2 x 1 týden s pauzou uprostřed.

7) Využití mediálně kreativních řešení.

Netradiční řešení zvýší zájem o značku.

Příklad: Flotila svozových vozů UOL před administrativními centry.

 

Foto: Petr Majerik

 

PETR MAJERIK
media coach