Blog

Agenda mediálního plánování pro rok 2016

30. 11. 2015, 7:59

S blížícím se koncem roku se zadavatelé postupně začínají věnovat tvorbě finálních variant reklamních strategií na rok 2016.

S blížícím se koncem roku se zadavatelé postupně začínají věnovat tvorbě finálních variant reklamních strategií na rok 2016.

Skutečnost, že ve většině kategorií roste konkurenční prostředí a stagnují rozpočty, klade stále větší nároky na efektivitu a inovativní řešení, což mimo jiné vytváří do budoucna ještě větší prostor pro mediálně kreativní postupy.

Pokračující splývání mediatypů může výrazněji ovlivnit výslednou podobu mediamixů. Nárůst významu videoobsahu, stejně jako třeba rostoucí počet digitálních indoorových a outdoorových ploch znovu nastoluje zásadní otázky:

Je videoobsah subkategorií televizní nebo on-line reklamy?

Jsou indoorové digitální plochy v nákupních centrech nebo v čekárnách u lékaře problematikou, která spadá pod nákupčí televize nebo venkovní reklamy? Nebo se snad jedná o úplně nové kategorie? Kombinují totiž přednosti obou příbuzných klasických mediatypů.

A co HbbTV? Je to ještě televize nebo internetová platforma? Jak se bude prodávat a měřit?

A jak to vůbec bude do budoucna s měřením konzumace médií?

Přiláká právě spuštěné měření venkovní reklamy na základě dat od mobilního operátora konečně i ty zadavatele, kteří jej doposud pro nedostatek dat ignorovali?

A jak obstojí zatím ve všech mediatypech platná jednotná měna tváří v tvář tlaku na alternativní způsoby měření od nadnárodních hráčů, ovládajících globální platformy?

Zajímá ještě zadavatele detailní sledovanost médií nebo už se posunujeme do stadia, kdy hlavní je návratnost investic, kterou nám pomáhají optimalizovat nástroje prediktivního modelování, postupně vstupující i na náš trh?

A jak se bude vyvíjet v posledních letech poměrně vyhrocená oblast mediálního auditu a výběrových řízení? Neposunuli jsme se už do stadia, kdy bude snahou všech zúčastněných předcházet krajním řešením a zaměřit se na dosahování maximalizace efektu reklamních kampaní větší integrací všech typů agentur do marketingového oddělení zadavatele, i s případnou participací na výnosech nebo případných ztrátách?

Jak je vidět z množství naznačených otázek, ani v příštím roce se nebudeme nudit.

Petr Majerik
media coach

Publikováno v Marketing&Media, 30. 11. 2015

PETR MAJERIK
media coach