Blog

Rozhovor pro VŠKK ke KOMBI studiu

3. 9. 2022, 8:00

MILUJI PŘEDNÁŠET V SOBOTU DOPOLEDNE. PRAHA se zvláštním způsobem zklidní a ZTICHNE, ustanou pracovní schůzky, maily a telefonáty. Dělám to, protože mě to BAVÍ. A obdivuji všechny studenty KOMBINOVANÉHO studia, kteří dokáží studium skloubit s náročnou prací. Za studium si navíc platí a do školy chodí, i když je pěkné počasí. Co víc si přát? Po sobotní přednášce je následně ideální „vyčistit“ si hlavu procházkou přes nedaleký Vyšehrad.

💡Ve školním roce 2021 – 2022 spustila Vysoká škola kreativní komunikace
Kombinované studium v oboru marketingu, které umožňuje studentům skloubit výuku s prací. V této souvislosti jsme položili několik anketních otázek vybraným pedagogům z praxe, kteří na VŠKK přednášejí jak v denním, tak v kombinovaném studiu.

👨🏻‍🏫JUDr. Petr Majerik

Věnuje se problematice mediálního trhu a plánování médií. Na VŠKK přednáší od vzniku Katedry marketingových komunikací, na jejímž založení se podílel.

Jaký předmět v Kombinovaném studiu vyučujete a co je jeho hlavní náplní?

Jedná se o předmět Mediální trh a mediální strategie v ČR. Studenti během výuky získají přehled o hlavních typech médií v ČR a o principech a postupech přípravy mediální strategie.

Liší se na základě vašich zkušeností nějak studenti denního a Kombi studia VŠKK a pokud ano, tak v čem?

Z hlediska osobní typologie rozdíly nenacházím. Každá skupina studentů o počtu vyšším než 20 osob má podle mých zkušeností obdobné osobnostní složení. Rozdíl je ale ve zkušenostech z praxe. Ty mají samozřejmě studenti Kombinovaného studia obvykle větší.

Upravil jste kvůli tomu nějakým způsobem průběh výuky?

Na probrání dané problematiky máme zhruba o 50 % méně času než v denním studiu. Výklad je tedy kompaktnější a soustředí za na nejdůležitější oblasti. Studenti Kombinovaného studia z tohoto důvodu ale obdrží podrobnější studijní opory k samostudiu. Na druhou stranu díky pracovním zkušenostem studentů si můžeme dovolit oproti dennímu studiu řadu věcí rozebrat nad konkrétními příklady z jejich vlastní profesní činnosti.

Proč má podle vás smysl vzdělávat se v marketingové branži i při práci?

Kromě získání nových znalostí pokládám téměř za stejně důležité navázání nových kontaktů napříč jednotlivými marketingovými obory. Při výuce prvních studentů kombinovaného studia na VŠKK se mi líbilo, že mezi nimi byli jak zástupci zadavatelů reklamy, tak i různých typů marketingových a reklamních agentur. Měl jsem navíc pocit, že skupina skvěle fungovala jako tým! A tím, že jsme výuku měli o víkendu, studenti si navíc za studium zaplatili, a i když bylo hezké počasí tak do školy osobně dorazili, měl jsem pocit, že vědí, proč to celé dělají. Osobně si myslím, že každý, kdo dokáže skloubit náročnou práci se studiem si zaslouží velký obdiv.

Více o specializaci na našem webu: https://www.vskk.cz/cz/

#Vskk #LideVskk #Marketing #Reklama

PETR MAJERIK
media coach