Blog

Rozhovor pro Fb VŠKK

28. 12. 2019, 11:26

Každý mediatyp má v rámci celkové komunikace stále svůj svébytný význam.

1) Kde vás můžeme na VŠKK potkat a co se od vás můžeme naučit? 

 Na VŠKK vyučuji předměty, které se vztahují k mé profesi. Jedná se tedy o trendy a subjekty na českém mediálním trhu, a o tvorbu mediální strategie. Kromě toho vyučuji i předmět Klientský servis, jehož cílem je studenty seznámit zejména s typologií jednotlivých členů pracovního týmu a jeho efektivním řízením, přípravou kvalitní prezentace, a jejím úspěšným odprezentováním.

2) Offline, nebo online?

 Žijeme v době splývání jednotlivých typů médií (například z televizního prostředí se můžeme stiskem jednoho tlačítka v rámci hybridní televize propojit s on-line prostředím). Zároveň má ale každý mediatyp v rámci celkové komunikace stále svůj svébytný význam. Takže oboje. Největší chybou je tvrdit, že jedna, či druhá oblast je nejlepší a sama o sobě naprosto dostatečná k efektivní komunikaci.

3) Co děláte, když zrovna neučíte na VŠKK?

 Momentálně se bavím nad znovuobjeveným archivem mých literárních pokusů ze studentských let. Zde alespoň malá ukázka: "Dospělí vpustí do pohádky čerta, až když jsou si naprosto jistí, že je zlý."

 

Publikováno v XII/2019

PETR MAJERIK
media coach