Blog

Jozef Haládik a reklamní právo v dobách koronaviru

27. 3. 2020, 7:10

Požádal jsem přední odborníky z jednotlivých oblastí byznysu a marketingových komunikací, aby se s námi podělili o své názory na současnou turbulentní situaci.
V pátém pokračování odpovídá Jozef Haládik, podnikatel a český a slovenský advokát, specializující se na oblast obchodního práva, včetně práva reklamního a mediálního.

1) Jakým způsobem postihla aktuální situace oblast reklamního/mediálního práva?

Bezprostředně reklamního/mediálního práva se aktuální situace dotkla jenom velice okrajově. Oblast, která však dostává na frak je mediální plánování, zejména schopnost médií vypořádat se s propadem poptávky a stornem kampaní. Na straně zadavatelů je tlak přerušit, či ukončit kampaně ideálně s odkazem na mimořádnost situace bez jakéhokoliv "storno poplatku", na straně médií je tlak přesunout "kredit" do budoucna a případně dostat část storno poplatku od zadavatelů. Problémem na straně médií a agentur často je, že zanedbali dokumentaci, buď nemají potvrzené objednávky nebo je mají jenom na malou část rozpočtu nebo se musí vypořádat s argumentem zadavatelů na nemožnost plnění, či požadavku změny podmínek smlouvy z důvodu "zvlášť hrubého nepoměru". Proto nastupuje umění se domluvit a najít rozumný kompromis. Pravidla při těchto jednáních budou dnes jasná: vládne krátkozrakost, obžerství a bližší košile než kabát.

2) Jaké příležitosti se podle vašeho názoru objeví v marketingové branži po skončení mimořádných opatření?

Myslím, že hlavní zkušenost z dnešního vývoje bude, že nic nejde naplánovat a je potřeba zachovat vysokou míru flexibility, protože ani 100% vyprodanost mi negarantuje 100% příjmu. Tím vzniká prostor na spotové aukce všeho druhu, pro které se vyhradí daleko větší část mediálního prostoru, než tomu bylo do dnešních dní a tomu se přizpůsobí i forma prodeje a jeho potvrzování. Věřím, že v krátké době vznikne, pokud již nevznikla, tradiční burza měřeného mediálního prostoru s GRP nebo i bez nich, díky různým "One Currency based měřením", která bude mít pro účastníky ohromné výhody. Burza totiž nabízí jednoduchý režim konfirmací obchodů dohodcem, s možnou garancí úhrady ceny. Dle mého názoru již před COVID19 splňoval měřený mediální prostor povahu obchodovatelné komodity na tradiční komoditní burze. Její vznik však nebyl v zájmu mediálních agentur - primárních obchodníků s touto komoditou, což se díky propadu ceny komodity a přesunu do online možná změní.

3) Jak by burza mohla pomoct s vypořádáním se s dnešní krizí?  

Jednoduše. V současné době by se na trh uvolnilo velké množství komodity, tím by se sice propadla cena, ale ten propad by zbrzdila možnost vysoutěžit tento mediální prostor dalšími hráči, jako jsou aktuálně profitující eshopy, telco, banking apod. Při existenci burzy měřeného mediálního prostoru by po krizi nenastala situace jaká nastane, a tím bude velice pozvolný rozběh, než se opět získá nejen platební důvěra účastníků trhu. Tento aspekt u burzy neexistuje, protože komodita je v konstantním oběhu, kde se mediální prostor průběžně spotřebovává a mění se pouze její uživatelé - zadavatelé. Nemluvě o možnostech hedgování pozic, jako ochrany před cenovými turbulencemi, které vzniknou nejen pro média, ale i pro zadavatele.

4) Jak by burza fungovala a kdo by ji měl zřídit?

Jenom rozvíjíme úvahu, ale právně může působit pod kteroukoliv z existujících komoditních burz v České republice, nebo ve spolupráci s MPO se může zřídit i na zelené louce. Věcně by ji měla zřídit média, či jejich zástupci v podobě specializovaných agentur, protože mají všechny informace, týkající se komodity pro účely její emise. Jako obchodníci by působili mediální agentury. Členy burzy by měli být jako dohled velcí zadavatelé - konzumenti komodity a výzkumné agentury, jako garanti různých "one currency based" měření pro jednotlivé druhy komodity. Ale těmito detaily asi překračujeme formát tohoto rozhovoru.

5) Jakým způsobem jste musel vy osobně změnit způsob komunikace a fungování ve vztahu k vašim obchodním partnerům?

Prakticky jsem nezažil žádnou změnu. 17 let pracuji z home office a některé klienty jsem neviděl i několik let, přestože s nimi spolupracuji na pravidelné i denní bázi. Zažil jsem i začátky skype, lync, teams apod. Takže z dnešní situace, kdy se přiblíží tisíce lidí k mému životnímu stylu, mám tak trochu i radost. Není nic lepšího než ráno vstát, kdy se mi zachce a začít pracovat dle vlastního nastavení.

PETR MAJERIK
media coach