Blog

Jak efektivně na mediální kampaň? Tip č. 20: Jak zrealizovat TV KAMPAŇ "ZADARMO"

22. 11. 2022, 7:07

Na nákup médií obvykle směřuje největší část marketingových rozpočtů reklamních zadavatelů. Kromě optimalizace zásahu a frekvence u naší cílové skupiny nám jde i o dosažení co nejlepšího poměru ceny a výkonu. K tomu nám kromě precizní strategie mohou pomoci i chytré nápady. Někdy i drobnost dokáže přinést přidanou hodnotu navíc v řádu mnoha procent.

Kampaň v televizi ZADARMO? To zní jako nesmysl. Vždyť vstupní náklady na TV komunikaci jsou naopak nejvyšší mezi všemi mediatypy! Ale jde to.

Bohužel ale jen hypoteticky a okrajově. Nicméně zejména při omezených rozpočtech je třeba zvážit všechny možnosti.

Třeba na trzích, kde se reklamní prostor v TV prodává na základě garance sledovanosti prostřednictvím počtu dosažených GRP´s řada reklamních bloků vykazuje v TV metrových datech tzv. „nulovou“ sledovanost. Jde zejména o časy pozdě v noci a nad ránem, samozřejmě nejvíce na menších tematických TV kanálech.

Data vykazující „nulovou“ sledovanost totiž vycházejí prakticky na všech trzích sice z reprezentativních vzorků respondentů, ale nedokážou samozřejmě postihnout zcela přesně sledovanost výše uvedených typů reklamních bloků. Takže spot s nula GRP´s může jednou vidět třeba 100, příště 350 a do třetice 20 diváků.

Pokud si dáme práci s analýzou TV sledovanosti a zaměříme se na výběr právě takovýchto reklamních bloků, můžeme si objednat malou část kampaně teoreticky „ZADARMO“ nebo jen za „pár korun“ (to v případě, když některý z bloků oproti našemu odhadu nějakou sledovanost dosáhne).

V praxi by takováto kampaň přirozeně nedávala z pohledu plánování médií smysl, protože její parametry a zásah příslušné cílové skupiny by byly extrémně nízké. A navíc by ji ve většině případů neumožnily ani obranné mechanismy prodejních balíčků, jako je třeba pevně stanovený podíl Prime Time a Off Prime.

Ale to nevadí.

To, co chce tento TIP s velkou mírou nadsázky říci je, že jako DOPLNĚK NÍZKOROZPOČTOVÉ TV KAMPANĚ JE VYUŽITÍ TEMATICKÝCH TV I V REKLAMNÍCH BLOCÍCH MIMO ČASY S NEJVĚTŠÍ SLEDOVANOSTÍ MOŽNÝM (byť marginálním) OBOHACENÍM NAŠÍ KOMUNIKACE! I spot s deklarovanou „nulovou“ sledovaností může totiž někdo vidět.

 

Foto (ze střechy McCann Prague): Petr Majerik

PETR MAJERIK
media coach